Q&A

Otázky a odpovede

Úvod Q&A
 

Prečo potrebuje učiteľ PROFITEACH SOFTWARE?

Prečo potrebuje PROFITEACH SOFTWARE učiteľa?

Prečo potrebujú PROFITEACH SOFTWARE študenti?

 

Prečo potrebuje učiteľ PROFITEACH SOFTWARE?

Úvod  Q&APrečo potrebuje učiteľ PROFITEACH SOFTWARE?
 
 
 • Profiteach Guitar v prvom rade zjednodušuje a uľahčuje prácu učiteľa...
 • Profiteach Guitar obsahuje plány a učebné osnovy na štyri roky štúdia...
 • Profiteach Guitar umožňuje vypracovať individálny študijný plán /krátkodobý aj dlhodobý/...
 • Profiteach Guitar ponúka kompletnú sadu nástrojov na vyučovanie hudobnej teórie...
 • Profiteach Guitar obsahuje video ukážky, riffy, sóla a skladby najväčších gitarových legiend histórie....
 • Profiteach Guitar obsahuje pdf súbory na kvalitnú tlač všetkých notových resp. grafických materiálov... 
 • Profiteach Guitar umožňuje učiteľovi vypracovať si svoj vlastný vyučovací systém, s dopĺňaním a editovaním jeho obsahu...
 • Profiteach Guitar obsahuje obrovské množstvo multimediálnych súborov, ktoré majú učiteľ aj študent stále pri sebe...
 • Profiteach Guitar obsahuje video ukážky v normálnom aj v pomalom tempe, s detailnými zábermi dvoch kamier na ľavú aj pravú ruku...
 • Profiteach Guitar pomáha učiteľovi organizovať priebeh vyučovacej hodiny...pomôckou sú tzv. “vzorové lekcie”...
 • Profiteach Guitar umožňuje učiteľovi robiť pravidelné hodnotenie každej hodiny a následne vyhodnocuje spôsob práce študenta....
 • Profiteach Guitar umožňuje pomocou súboru ponúkaných technických cvičení odhaliť a odstrániť akýkoľvek hendicap v hre...
 • Profiteach Guitar zahŕňa kompletnú administráciu učiteľa..od rozvrhu hodín a registrácii študentov, až po agendu triednej knihy...
 • Profiteach Guitar je prehľadnou knižnicou a databázou všetkých informácií, ktoré potrebuje učiteľ pri vyučovaní...
 • Profiteach Guitar obsahuje množstvo súborov na jammovanie /či už na hodine alebo doma/ - backing tracks /basa, bicie/....
 • Profiteach Guitar obsahuje materiály na organizovanie školských koncertov, na ktorých študenti predvádzajú naučené vedomosti...
 • Profiteach Guitar obsahuje sadu testovacích nástrojov /testy/ na diagnostiku chýb hlavne v teoretických vedomostiach...
 • Profiteach Guitar umožní učiteľovi dosiahnúť lepšie výsledky za kratší čas, tým sa zlepší jeho kredit a následne aj finančné ohodnotenie...
 • Profiteach Guitar umožní urobiť zo stereotypného vyučovania atraktívne hodiny plné multimediálnych prezentácií a jammovania...
 • Profiteach Guitar umožňuje prístup k internetovej komunite učiteľov a študujúcich....
 • Prifiteach Guitar umožňuje učiteľovi vyučovať hru elektrickej gitary rôznych hudobných smerov a štýlov....rock, metal, jazz, blues, funk...
 • Prifiteach Guitar poskytuje učiteľovi aj žiakovi kompletnú sadu inštruktážnych nástrojov, netreba zháňať a kupovať učebnice, noty, dvd, audionahrávky, všetko je na jednom mieste...

Prečo potrebuje PROFITEACH SOFTWARE učiteľa?

Úvod  Q&APrečo potrebuje PROFITEACH SOFTWARE učiteľa?
 
 • software Profiteach Guitar "ver. Teacher" ....je už primárne navrhnutý na kooperáciu s učiteľom...
 • učiteľ je pre študenta vzorom, autoritou ale aj priateľom a radcom....vnáša do vyučovania ľudský a osobnostný rozmer...
 • učiteľ vyučuje, software nenahrádza učiteľa iba pomáha učiteľovi aj študentom...
 • učiteľ je pre každý druh vyučovania vrátane vyučovania hry na hudobnom nástroji vždy najlepším riešením s najlepšími výsledkami....
 • autorita a podpora učiteľa je často najsilnejšou motiváciou pre študenta prekonávať prekážky a dosahovať ciele.... 
 • rieši všetky technické problémy hry študujúceho a navrhuje riešenia...
 • rieši, koordinuje a koriguje emočnú stránku hry študenta na hudobnom nástroji....
 • učí umeniu koncentrácie, usmerňuje umeleckú stránku gitarovej hry....
 • rieši osobnostné danosti šudenta a využíva ich na dosiahnutie cieľov vyučovania...
 • usmerňuje študujúceho v gitarovom vývoji a načrtáva krátkodobé aj dlhodobé ciele a spôsoby ako ich dosiahnuť...
 
 
 
Copyright 2016 - 2023 © pspublisher.sk