PT UNIVERSAL

Úvod ProfiteachPT UNIVERSAL

ProfiTEACH UNIVERSAL

Úvod  HomePT UNIVERSAL
 

ProfiTEACH UNIVERSAL

Samostatná, webová, softwarová aplikácia, bežiaca pod operačnými systémami Win aj Mac, ktorá na svoju funkciu nevyžaduje internetové pripojenie. /Aplikácia vyžaduje webový prehliadač./ Obsahuje:

  • Inteligentný ROZVRH HODÍN, s editovateľnými položkami pre každého študenta v rozsahu 24hodín denne/7dní v týždni.
  • EVIDENCIA ŠTUDENTOV a ich zaraďovanie do ročníkov, štatistiky dochádzky, odučených hodín, hodnotenia a prospechu.
  • AKTÍVNA HODINA - je hodina v ktorej prebieha individuálne vyučovanie konkrétneho žiaka. Vyučovanie je interaktívne prepojené s obsahom GALÉRIÍ a s PREHRÁVAČOM GALÉRIÍ.
  • Multimediálny PREHRÁVAČ GALÉRIÍ, v ktorom na jednej obrazovke môžete prehrávať a spúšťať rôzne typy súborov: mp3 /audio/, mp4 /video/, noty /pdf/, poznámky /txt/ priradených k obsahu GALÉRIE.
  • Vytváranie multimediálnych GALÉRIÍ, ktoré umožňujú budovanie vlastného obsahu a systému vyučovania podľa individuálnych predstáv a potrieb učiteľa.

 

Copyright 2016 - 2023 © pspublisher.sk