PT GUITAR STUDENT

Úvod ProfiteachPT GUITAR STUDENT

Profiteach Guitar: verzia pre študentov /SE/

Hudobný software obsahujúci všetky potrebné súbory a nástroje pre žiakov vyučovacieho systému PROFITEACH. Je ideovo aj funkčne naviazaný na PROFITEACH GUITAR TEACHER EDITION...

  • Veľké množstvo galérií multimediálnych nahrávok na 4 DVD...
  • Ukážky reálnej hry najznámejších gitaristov a skupín...
  • Audio súbory hudobných sprievodov /backing tracks/...
  • Ukážky obsahujú okrem gitary aj rytmický sprievod bicích a basgitary...
  • Nahrávky prednesových skladieb určené na triedne alebo verejné koncerty...
  • On-line prístup na web s množstvom doplňujúcich materiálov...
  • Náročnosť: od úplných začiatočníkov až po veľmi pokročilých gitaristov...

Copyright 2016 - 2023 © pspublisher.sk