Software pre profesionálne vyučovanie hudby

Úvod Profiteach

Základné informácie o systéme ProfiTEACH:


Hudobný software s obchodným názvom Profiteach je moderný softwarový nástroj na organizovanie celého vyučovacieho procesu na školách s umeleckým zameraním. Je určený hlavne učiteľom a inštruktorom hudby, ktorí by radi pri vyučovaní využívali výhody počítačovej techniky, sú otvorení pre inovatívne formy vyučovania a chcú zatraktívniť svoje hodiny novými, multimediálnymi prvkami. 

  • Otvorený systém pre tvorbu vlastného obsahu...

  • Umožňuje vytvárať vlastné multimediálne galérie, ktorých súčasťou môžu byť videa /mp4/, noty /pdf/, mp3 napr. backing tracks a vlastný textový popis...

  • Agenda nástrojov potrebných pre prácu učiteľa hudby ako sú: databáza študentov, rozvrh hodín, triedna kniha, tvorba multimediálnych galérií atď...

  • Štandardný systém hodnotenia práce študentov používaný na ZUŠ...

  • Novovytvorené galérie možno triediť do katégórií podľa: zaradenia, hudobného štýlu, náročnosti a zvuku nástroja...

  • Umožňuje vytvárať a organizovať vlastné súbory cvičení, teórie a testov...

  • Prepracovaný systém vyhľadávania...


Softwarový nástroj na organizovanie práce ktoréhokoľvek učiteľa hudby...

 
 
 
 
Copyright 2016 - 2024 © pspublisher.sk