Kategórie      

Gitarové Vianoce - Richard Bönde

Úvod Hudobné publikácieGitarové Vianoce - Richard Bönde

Gitarové Vianoce - Richard Bönde

Kniha najznámejších slovenských a českých kolied
a svetoznámych vianočných piesní, ktorá je určená najmä žiakom
základných umeleckých škôl, ale obsahuje aj náročnejšie úpravy, vhodné
tiež pre študentov konzervatórií. Všetky koledy a piesne sú uvedené vždy
v štyroch leveloch náročnosti, kde level A je jednohlasná melódia piesne – tá
je určená najmladším žiakom, level B je jednoduchá dvojhlasná úprava, kde
je m elódia p odporená b asovými t ónmi a level C je mierne náročnejšia
úprava p re s kúsenejších ž iakov. Š tvrtý l evel D j e duo, k toré s a skladá
z melódie A obohatenej o nenáročný doprovod druhej gitary, určenej pre
učiteľa alebo skúsenejšieho žiaka, dá sa teda povedať, že ide o komornú hru
(dá sa využiť aj pre iný melodický nástroj príp. spev s doprovodom gitary).
Level E potom tvorí náročnejšia úprava, ktorá je určená skôr starším, resp.
zdatnejším žiakom.

Kód: PSP1802
 
19,- €
Do košíka
Copyright 2016 - 2024 © pspublisher.sk