Reklamačný poriadok

Úvod Reklamačný poriadok

Bezpečnosť osobných údajov a ochrana súkromia

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť plnohodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a pod.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne.

Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predavajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta.

Doručenie

Objednaný tovar vám bude doručený poštou alebo poštovým kurierom podľa vášho výberu.

Právo zákazníka na vrátenie tovaru

Tovar, ktorý ste si zakúpili v našom internetovom obchode je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom – písomne alebo e-mailom.

Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať ako balík – doporučenú zásielku /nie dobierka/ na adresu P.S.PUBLISHER, Myrtina-57, 951 12 Ivanka pri Nitre.

V zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch:
-audiovizuálneho diela, počítačového programu, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil!!!
-tovar je mechanicky poškodený!!!

 

Copyright 2016 - 2024 © pspublisher.sk