MUSICANTICA SLOVACA Keť husári verbuvali

Úvod Audio CD ShopMUSICANTICA SLOVACA Keť husári verbuvali

MUSICANTICA SLOVACA Keť husári verbuvali

Keť husári verbuvali

Po prvýkrát v histórii Slovenska sa predstavuje téma protitureckých bojov v takejto podobe. Pocestujeme v priestore i čase ohraničenom obdobím uhorsko-osmanských vojen od roku 1526 – vstupom Osmanov do Uhorska až po ich porážku pri Viedni v r. 1683. Vďaka historickým piesňam a zmienkam starých kronikárov sa dozvedáme o víťazstvách a porážkach obidvoch strán. Jazykovú pestrosť vtedajšieho Uhorska sprítomňujú na CD citáty a výroky významných postáv v šiestich.jazykoch. Aj melódie svedčia o rozmanitosti rôznych etník na území Uhorska. Na CD nájdete príbehy a dobové správy vo veršoch priamo z bojísk – od básnika Sebastiána Lantoša Tinódiho, kapitánov Martina Bošňáka, Štefana Komodického, ale budete počuť aj posledné slová legendárneho hradu Siget Mikuláša Zríniho.Pookrejete pri veršoch slávneho renesančného básnika Valentína Balašu; ani jedno oko nezostane suché pri balade Plev Janko s Aničkú a pri liste Štefana Máňaia z tureckého zajatia. Nechýbajú ani verše o Jánošíkovi – slávnom hajdukovi a kuruckom rebelovi, dozviete sa aj to, čo napísal kráľ Sobieski v liste svojej žene tesne po porážke Turkov vo Viedni r. 1683 a predstavíme aj zabudnutú historickú osobnosť, ktorá mala najväčšiu zásluhu na konečnom víťazstve nad Turkami.

Kód: PSPCD16008
 
8,- €
Do košíka

MUSICANTICA SLOVACA Keť husári verbuvali

Keť husári verbuvali

1. Prológ: Ey, iki ciham Rabbi
2. Vojenské melódie C 62, 88 Melodiárium ASK,18. stor.
3. Moháč 1526
4. Pod Belehradom, balada
5. Beg Mehmed (O plienení medzi Váhom a Nitrou, 1530)
6. S. L. Tinodi: O bitke pri Salke, 1544, historická pieseň “Az Szalkai mezön való”
7. M. Bošňák: Píseň o zámku Muránském, 1549, historická pieseň
8. Píseň o Modrom kameni, 1577, historická pieseň
9. Píseň o Sigetském zámku, historická pieseň Verujte mi dobro, M. Š. Zrínsky, 7. 9. 1566
10. Drehleyertanz a Hungareska, 16. stor.
11. M. Ištvánfi: Historiarum de rebus hungarici (Ibrahim rabuje okolie Nitry, 1599)
12. Janičiarske melódie, C 101, 102, 60 Melodiárium ASK, 18. stor.
13. Štefan Komodický: O Jágri a ňěkterých vítězích, 1599, historická pieseň
14. Starý kronikár o Vozokanskej bitke, 1562 Novozámská nóta, šurianska historická pieseň (podľa Michala Matunáka)
15. Valentín Balaša: Mejž ty lítost má najmilší, Kódex J. J. Fanchaliho, 1603
16. Evlija Čelebi: Kniha ciest 1663 (Paša Bekko dobíja Šuriansky hrad), Chvála Allahovi
17. Plev Janko s Aničkú, balada z Ujlaku (Veľké Zálužie), List zo zajatia od Š. Máňaia, 1693
18. Keť husári verbuvali, balada z Urmína (Mojmírovce)
19. Gajdošské: Roztrhne sa gajda (Hugolín Gavlovič 1755 ), Villana Hanatica (17. stor.), Tanec Apora, Lazara (Uhrovská zbierka, 18. stor.)
20. O Jánošíkovi, jarmočná pieseň, 18. stor.
21. Počkajte, kuruci; Keď ja puojdem, ľudové piesne o kurucoch
22. Vojenský predpis pre jazdu a pešiakov, 1566
23. Obrana Viedne,1683, List kráľa J. Sobieskeho manželke
24. Hajdúske tance z Melodiária ASK, 18. stor.
25. Juraj Selepčéni-Pohronec – záchranca Viedne
26. Tance z Uhrovskej zbierky, 1730
27. Epitaphium z náhrobku J. S. Pohronca v Mariazelli
 
 

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

Copyright 2016 - 2021 © pspublisher.sk